s13

Temat: help
Cięciwa łacząca punkty AiB leżace na okręgu o promieniu 5 ma gługość 5^3. Oblicz długosc luku AB. 5^3 to piec pierwiastkow z trzech Prosze o odpowiedz :question: Ucz się lepiej samodzielnie....
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=198357Temat: analiza matematyczna
Problem nie jest taki, aby to narysowac. Chodzi o to, zeby przeprowadzic analize i wyprowadzic wzor tej krzywej:) Na moje oko punkty przeciecia ox to bedzie i 3 (najdaluzsza cieciwa przecinajaca ten punkt lezy na osi x, a zatem jej srodek wypada w (0,0)). Do tego z dosc niedokladnych rysunkow wnioskuje, ze wyjdzie mi z tego okrag o promieniu 3/2 i srodku...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=48432


Temat: Zadania
... i cos b = 1/3 166. 1) Oblicz miare kata srodkowego opartego na cieciwie, ktorej dlugosc jest rowna polowie dlugosci promienia. 2) Oblicz dlugosc cieciwy okregu o promieniu dlugosci 1, na...
Źródło: matfizbe.fora.pl/a/a,60.html


Temat: Zagadki /nie/ tylko dla inżynierów.
Moje to też wariant jedynki. Z tym że gdyby napisać program losujący to oparłbym go właśnie na losowaniu dwóch punktów na okręgu, bo to dokładnie definiuje cięciwę. Losowanie punktu na promieniu...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=6192


Temat: Okręgi i ich cięciwy
Proszę o pomoc z takimi zadankami: 1. Prosta CD jest styczna do okręgu w punkcie C. uzasadnij,że jeśli |BC|=|BD|, to |AC|=|CD|. 2.Na okręgu wybrano 5 takich różnych punktów: A, A1, A2, A3, A4, że |<A1 A A2| = |A2 A A3| = |A3 A A4| = 45st. Udowodnij, że punkty A1, A2, A3, A4 są wierzchołkami kwadratu. 3. W okręgu narysowano dwie średnice AB i CD. Udowodnij, że czworokąt ABCD jest prostokątem. 4. Przez punkt styczności dwuch okręgów poprowadzono sieczną.udowodnij,że wypukłe kąty środkowe oparte na łukach wyznaczonych przez sieczną na okręgach mają równe miary. Rozważ okręgi zewnętrznie i wewnętrznie styczne. 5. Przez punkt S styczności okręgów O1 i O2 poprowadzimy dwie proste: proostą k, która przecina O1 w punkcie A i O2 w punkcie B, oraz prostą k, która przecina O1 w punkcie C i O2 w punkcie D. Udowodnij, że AC || BD. 6. W okręgo o promieniu długości r kreślimy średnicę AB oraz taką cięciwęAC, że |AC| = r. Jaką częścią okręgu jest łuk CAB? 7. Dane są dwa kąty wpisane, oparte na tym samym łuku. Wykaż, że dwusieczne tych kątów przetną się w punkcie należącym do okręgu. 8. W okręgu rysujemy średnicę AB i równoległą do niej cięciwę CD. Udowodnij, że różnica miar kąów ACD i CDA jest równa 90 st. 9. Wykarz, że...
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1144


Temat: Okręgi :/
Zad.1 Na okręgu wybrano takich pięć różnych punktów: A, A1, A2, A3, A4, że I<A1AA2I = I<A2AA3I = I<A3AA4I = 45 stopni. Udowodnij, że punkty A1, A2, A3, A4 są wierzchołkami kwadratu. Zad.2 Dane jest koło o promieniu 16 cm. W kole tym poprowadzono cięciwę oparta na łuku odpowiadającym kątowi środkowemu o mierze 120 stopni. Znajdź odległość tej cięciwy od środka koła. Zad.3 Punkty A, B, C dzielą okrąg na trzy łuki, których stosunek dłgugości wynosi 5 : 6 :7. Oblicz miary kątów trójkąta ABC. Porsiłabym o pomoc z tymi zadaniami. Musze się...
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1077


Temat: Kto szybciej
che to takie mojego pomysłu zadanie: Czy okrag o środku p' jest: -styczny do x=5 -prosta x=5 zawiera cięciwe okręgu -okrąg i prosta nie mają punktów wspólnych Jeśli okrąg powstał w wyniku obrotu okręgu o środku P(4;3/4pi) i promieniu r=2 o kąt -105 stopni względem początku układu. Mi to 2 linijki zajeło no może 3
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=3185


Temat: Okrąg na wałku
witam w odpowiedzi na poprzednie to nie zapomniałem o promieniu walca cytuję: wyliczenie długości łuku ze wzoru Ł=a/180*3.14*r gdzie a to kąt obrotu wałka, r to promień na którym opisane jest dno wykonywanego koła -jeśli dobrze rozumiem to Ty proponujesz prostą zależność kąta obrotu wałka do kąta okręgu nawiniętego na ten wałek mam wątpliwości czy w powstałej geometrii nie wystąpi błąd deformacji,ale głębiej się nie zastanawiałem mówimy też ,ja o kole a Ty okręgu co może mylić ,ale nie jest istotne dla problemu ja proponuję inną formę wyliczeń: wyliczam każdorazowo dla kąta obrotu wałka długość cięciwy koła(okręgu) i frezuję w osi "X"długość wyliczonej cięciwy dla koła,lub połowę różnicy kolejnych cięciw dla okręgu, z podanych wzorów jeśli znajdę czas to spróbuję napisać jakiś przykładowy program...
Źródło: cnc.info.pl/viewtopic.php?t=16006


Temat: Promień łuku
... nic (jak nie wiedzą) to próbują robić młodzieży "wodę z mózgu". Zaglądnij do książki od geometrii. Popatrz na definicje okręgu, cięciwy, promienia, strzałki łuku. Może warto kupić prostą książkę - podręcznik...
Źródło: forum.martel.pl/viewtopic.php?t=4129


Temat: Strzelanie na wiwat
kreśli się łuk promieniem AD (równym AC, czyli promieniowi kuli) az do jego przecięcia z okregiem AB w punkcie E. Wyznaczywszy w ten sposób cięciwie ED, odcina się jej długosc na...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=19330


Temat: Test Walther DOMINATOR PCP
W skupieniu podany jest promień czy średnica koła ? To nie jest ani promień ani średnica. Jest to największa odległość przestrzelin liczona na zewnętrznych krawędziach. Jest to raczej cięciwa koła obejmującego wszystkie przestrzeliny. Poza dwoma przypadkami (JSB i Accupell) pozostałe przestrzeliny nie tworzyły okrągłego śladu. Gdyby na czymś takim opisać okrąg to podane wartości byłyby trochę mniejsze. Dodam tylko, że wprawdzie Dominator...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=1119


Temat: zadania ze scilaba!!
8 //pole pod okręgiem danym parametrycznie //wzory na podstawie http://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html function x=x(t) //pierwsze równanie parametryczne x=2*cos(t)+3 endfunction function y=y(t) //drugie równanie parametryczne y=2*sin(t)+1 endfunction t1=0; //minimalny parametr t2=2*%pi; //maksymalny parametr //koniec danych z zadania //------------------------------------------- ymin=y(1.5*%pi); //"dołek" okręgu ymax=y(0.5*%pi); //"góra" okręgu R=abs(ymax-ymin)/2; //promień okręgu d=0.000000000001; // precyzja //szukanie pierwszego przecięcia z osią OX metodą bisekcji a=0; //początek przeszukiwanego przedziału b=1.5*%pi; //koniec przeszukiwanego ... d) t0b=(a+b)/2; if (y(a)*y(t0b)<0) then b=t0b; else a=t0b; end end // ! ! ! TU SIĘ DZIEJE CAŁA MAGIA ! ! ! // czytać linka z drugiej linii c=abs(x(t0a)-x(t0b)); //długość cięciwy...
Źródło: isutp.fora.pl/a/a,66.html


Temat: Zadanie z kó3kiem
Niech c1, c2, c3 bed? trzema równoleg3ymi i równoodleg3ymi pomiedzy sob? cieciwami pewnego pó3okregu. D3ugo?ci tych cieciw wynosz? odpowiednio 20, 16 i 8. Oblicz d3ugo?a promienia okregu. Nie mam pomys3u jak...
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=463


Temat: ceglane luki
...musisz znać promień koła... Jeżeli przez c oznaczysz szerokość łuku (długość cięciwy), a przez f jego wysokość (strzałkę), to promień okręgu R łatwo wyznaczysz z wzoru: R = (c * c...
Źródło: forum.martel.pl/viewtopic.php?t=1257


Temat: Nowy LARP
najlepiej 8-10 mm) z jednej strony wycinamy nacięcie na cięciwę i troszkę niżej zrobić 2 lotki a na drugiej stronie ten sam materiał z którego robicie pyty dobrze obwinięty obklejony taśmą ... . po użyciu mam może odrazu zacząć tworzyć kolejną kulę . ochronny okrąg- czar polegający na zaznaczeniu na ziemi koła po skończeniu którego wypowiada nazwę czaru i każda osoba w tym kole jest nie do zranienia przez pyty strzały czy magię i nie może do niego nikt wejść. czar trwa 30 min jednak mag musi cały czas być wewnątrz okręgu i nie może wykonywać innych czarów . odstęp po między możliwością użycia nowego okręgu to 30 min . Leczenie - leczenie trwa 30 min przywraca 1 pkt życia , mag podczas leczenia nie...
Źródło: erpegowo.fora.pl/a/a,58.html


Temat: Zmagania z językiem polskim
styczną do tego okręgu wystawioną w jednym z końców cięciwy» * kąt dwuścienny «część przestrzeni ograniczona dwiema półpłaszczyznami o wspólnej krawędzi» * kąt godzinny «współrzędna w układzie równikowym, będąca kątem dwuściennym ... światła z ośrodka gęstszego do rzadszego» * kąt odbicia «kąt między promieniem odbitym od granicy dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki» * kąt ostry «kąt mniejszy od kąta prostego» * kąt padania «kąt między promieniem padającym na granicę dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki» * kąt pełny «kąt mający 360°» * kąt półpełny «kąt...
Źródło: wawkom.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=903


Temat: Wymiary
wszechświata jest znacznie większy, niż dzisiaj możemy to wykryć; - osie współrzędnych nie są liniami prostymi, ale kołami o bardzo dużym promieniu; - dla obliczeń i prostoty rozumienia można z pewnym przybliżeniem uznać, że łukowe współrzędne sa liniami prostymi, iż promień jest bardzo duży, a kąt tworzony przez dwa promienie, prostopadłe do dwóch leżących daleko od siebie cięciw odpowiednio mały; - kształt wszechświata można porównać do torusa o specjalnych właściwościach (czyli konstrukcji trzech okręgów w przestrzeni); - wszystkie współrzędne, łącznie z dodatkowymi, tworzącymi przestrzenie Calabiego-Yau mają taki sam, kołowy kształt i pochodzą z...
Źródło: scientist.pl/viewtopic.php?t=369